Tygodnik Powszechny - Magazine / Magazine Subscription

  Tygodnik Powszechny - Magazine Subscription
 
   
   
Search for Magazine      

Magazine Subscriptions   >   Tygodnik Powszechny


Related Pages + Web Sites

Other pages of interest on this web site: Here is this magazine listed at Amazon.com:

Disclosure: Products details and descriptions provided by Amazon.com. Our company may receive a payment if you purchase products from them after following a link from this website.

Tygodnik Powszechny
 
Tygodnik Powszechny
 
  
By Tygodnik Powszechny sp. z o.o.

Tygodnik Powszechny sp. z o.o.
Released: 2018-11-15
Kindle Edition

Product Description:

„Tygodnik Powszechny” - najszybciej rosnący tygodnik opinii w Polsce.

Pełen obraz tygodnia: o kuluarach wielkiej polityki pisze Andrzej Stankiewicz, Polskę i Polaków przez pryzmat reportażu i rozmowy oglądają Anna Goc, Błażej Strzelczyk i Przemysław Wilczyński. Satyrycznych rysunków komentujących aktualne sprawy dostarcza Bartosz Minkiewicz, autor komiksów „Wilq”.

Zawsze zaskakujące analizy na przecięciu polityki, religii, popkultury tworzy Marcin Napiórkowski. Najnowsze seriale odkrywa Jakub Majmurek, nowe i stare idee omawia Jakub Dymek, o książkach piszą Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk, Łukasz Najder. Wśród felietonistów są Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, Jan Klata. Co tydzień najważniejsze filmy recenzuje nagrodzona przez PISF za krytykę filmową Anita Piotrowska. Piszemy też o muzyce współczesnej i poważnej, o teatrze i operze, o najbardziej gorących wydarzeniach.

Wielokrotnie nagradzany dział zagraniczny zapełniają korespondenci z całego świata: jesteśmy w Azji, w Iraku i Turcji, nasz dziennikarz jako pierwszy z polskich mediów był na Lampedusie, od początku towarzyszymy wydarzeniom na Ukrainie, jesteśmy też w Nowym Jorku i Waszyngtonie, w Izraelu i Niemczech, z Francji piszemy o terroryzmie, z Argentyny o Papieżu, a z Wenezueli o gospodarczym krachu.

„Tygodnik Powszechny” to katolicyzm otwarty. Najważniejsze informacje z Watykanu papieża Franciszka i z kraju. Duchowość, medytacja, stosunki państwo-Kościół - nie unikamy żadnego tematu. Piszemy o Kościele wobec pedofilii i o świecie wobec Kościoła - wśród autorów Szymon Hołownia, ks. Adam Boniecki, ks. Michał Heller, Zuzanna Radzik, o. Ludwik Wiśniewski, ks. Jacek Prusak, Piotr Sikora i Artur Sporniak.


“Tygodnik Powszechny” for News and Opinions. Poland’s Fastest-Growing Weekly

A full picture of the week; Andrzej Stankiewicz takes us behind the scenes in the world of high politics, while Anna Goc, Błażej Strzelczyk and Przemysław Wilczyński look at Poland and the Poles through the prism of reportage and conversation. Satiric commentary on hot topics is provided in cartoon form by Bartosz Minkiewicz, creator of the Wilq, Superbohater (Wilq, Superhero) comic book. Marcin Napiórkowski’s analyses, coming from the point where politics, religion and pop culture intersect, never fail to surprise. Jakub Majmurek explores the latest TV serials, Jakub Dymek discusses ideas and concepts both new and old and Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk and Łukasz Najder write about books. Our columnists include Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, and Jan Klata. Every week, the most important films are reviewed by Anita Piotrowska, a winner of the Polish Film Institute’s Critic’s Award. Contemporary and classical music, theatre, opera, headline events... we cover them all.

Our foreign desk, which has won multiple awards, is flooded with news from correspondents all over the world. We are a presence in Asia, in Iraq and in Turkey. Our journalists were the first representatives of the Polish media in Lampedusa. In Ukraine, we have been following events on the spot from the outset. We are there in New York and in Washington, in Israel and in Germany, covering terrorism in France, the Pope in Argentina and the economic crash in Venezuela.

“Tygodnik Powszechny” is open Catholicism. We provided the most crucial information from Pope Francis’ Vatican and from Poland. Spirituality, meditation, relations between the state and the Church... there is no topic we avoid. We write about the Church in relation to paedophilia and the world in relation to the Church, with Szymon Hołownia, Reverend Father Adam Boniecki, Reverend Father Michał Heller, Zuzanna Radzik, Reverend Father Ludwik Wiśniewski OP, Reverend Father Jacek Prusak, Piotr Sikora and Artur Sporniak all numbering amongst our authors.Lowest New Price: $2.99*
Usually ships in 24 hours*
*(As of 23:27 Pacific 18 Nov 2018 More Info)

Buy It Now
 

   
       
 Magazine Subscriptions

Magazine Reviews
   Car and Driver
   Cosmopolitan
   The Economist
   Forbes
   Game Informer
   Good Housekeeping
   GQ
   National Geographic
   The New Yorker
   Newsweek
   Popular Mechanics
   Rolling Stone
   Scientific American
   Southern Living
   Sports Illustrated
   Time
   Vanity Fair
   Wired

Magazine Categories
   Arts + Crafts
   Astrology
   Automotive
   Bridal
   Business + Finance
   Children's
   Computing
   Computing Pro
   Electronics + Audio
   Entertainment
   Family + Parenting
   Fashion
   Food
   Games + Hobbies
   Health + Fitness
   History
   Home + Garden
   International
   Internet
   Lifestyle
   Literary
   Men's Interest
   Music
   News + Politics
   Newspapers
   Pets
      Birds
      Cats
      Dogs
      Fish
   Puzzles
      Crosswords
      Sudoku
      Word Search
   Professional + Trade
   Religion
   Science + Nature
   Sports + Leisure
      Athletics
      Baseball
      Basketball
      Cycling
      Fishing
      Football
      Golf
      Hockey
      Horse Riding
      Sailing
      Ski
      Soccer
      Tennis
   Teens
   Travel
   Women's Interest


 A to Z of Titles
    A B C D E
    F G H I J
    K L M N O
    P Q R S T
    U V W X Y
    Z Other Letters

Search The 'Net

 
  
 
 
Contact Us     Privacy     Terms Of Use     Advertising/Endorsements Disclosures

Copyright © 2004-2018, Answers 2000 Limited

Disclosure: Our company's websites' content (including this website's content) includes advertisements for our own company's websites, products, and services, and for other organization's websites, products, and services. In the case of links to other organization's websites, our company may receive a payment, (1) if you purchase products or services, or (2) if you sign-up for third party offers, after following links from this website. Unless specifically otherwise stated, information about other organization's products and services, is based on information provided by that organization, the product/service vendor, and/or publicly available information - and should not be taken to mean that we have used the product/service in question. Additionally, our company's websites contain some adverts which we are paid to display, but whose content is not selected by us, such as Google AdSense ads. For more detailed information, please see Advertising/Endorsements Disclosures

Our sites use cookies, some of which may already be set on your computer. Use of our site constitutes consent for this. For details, please see Privacy.

Click privacy for information about our company's privacy, data collection and data retention policies, and your rights.

CERTAIN CONTENT THAT APPEARS ON THIS SITE COMES FROM AMAZON SERVICES LLC. THIS CONTENT IS PROVIDED 'AS IS' AND IS SUBJECT TO CHANGE OR REMOVAL AT ANY TIME.
CERTAIN CONTENT THAT APPEARS ON THIS SITE,COMES FROM AMAZON EU S. r.l. THIS CONTENT IS PROVIDED 'AS IS' AND IS SUBJECT TO CHANGE OR REMOVAL AT ANY TIME.

In Association With Amazon.com
Answers 2000 Limited is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.com.
In Association With Amazon.co.uk
Answers 2000 Limited is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon.co.uk.
As an Amazon Associate, our company earns from qualifying purchases. Amazon, the Amazon logo, Endless, and the Endless logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

All trademarks are property of their respective owners.
All third party content and adverts are copyright of their respective owners.

The owners/operators of this website are not associated with any particular magazine. Information about magazines and subscription information comes from Amazon.com and is displayed on this website automatically.